بازدید دکتر ستاری از ژیکان

دکتر سورنا ستاری (معاون علمی و فناوری رییس جمهور) از شرکت‌های اسپین‌آف شده از دانشگاه تهران و دستاوردهای آن‌ها بازدید کردند.

روز یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰، دکتر ستاری و دکتر پیمان صالحی (معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی) به همراه دکتر نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران و هیئت همراه، در جریان جدیدترین محصولات گروه شرکت‌های دانش‌بنیان ژیکان و آخرین دستاوردهای آن‌ها قرار گرفتند.

در این بازدید مقرر شد تا طرح‌هایی که می‌توانند به عنوان راه حلی برای مشکلات در سطح کشور ارائه شوند، در غالب پروژه‌های ملی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی شده تا توسط این معاونت مورد حمایت قرار گیرند.

بازدید دکتر ستاری از ژیکان