کاربردها

در این بخش برخی از کاربردهای سطوح نانومهندسی شده شامل انواع سطوح آب‌دوست و آب‌گریز در صنایع مختلف از جمله صنایع نیروگاهی، نساجی، پزشکی و … ارائه شده است. بسیاری از این مقالات از پایان‌نامه‌هایی استخراج شده‌اند که محصول همکاری مرکز تحقیقاتی نانومهندسی سطح دانشگاه تهران و شرکت ژیکان هستند.