پمپ سرنگی

پمپ سرنگی یک پمپ کوچک برای تزریق یا مکش سیال است. از این پمپ برای تزریق/مکش مقادیر دقیق و بسیار کوچک سیال (در حد میکرولیتر و نانولیتر) و با سرعت‌های کوچک و دقیق (در حد میکرولیتر و نانولیتر بر ثانیه) استفاده می‌شود. این پمپ در انواع مختلف ساخته شده است که هر یک از انواع آن یا جای دادن سرنگ‌هایی با ظرفیت‌های متنوع در درون خود، بازه‌ وسیعی از سرعت‌ها و حجم‌های تزریق یا مکش را پوشش می‌دهند. پمپ‌های سرنگی در دو گرید آزمایشگاهی و پزشکی تولید می‌شوند. مهمترین ویژگی‌های پمپ‌های سرنگی عبارت است از: قابلیت تزریق و/یا مکش، بازه و دقت حجم تزریق، بازه و دقت سرعت تزریق، نیروی وارده به سرنگ، راحتی نصب و پیاده‌سازی سرنگ، سازگاری با انواع سرنگ‌ها، رابط کاربری مناسب و سریع و قابلیت اتصال به کامپیوتر برای برنامه‌ریزی خاص. کاربرد این پمپ‌ها در دستگاه‌های مختلف آزمایشگاهی، دستگاه‌های الکتروریسی، داروسازی، تزریق سلولی، تزریق درطیف سنج جرمی و بسیاری موارد دیگر است.

پمپ‌های سرنگی عملیات تزریق را با دقت و سرعت مناسب و با قابلیت اعتماد و تکرارپذیری بالا انجام می‌دهند.