سوزن تزریق ژیکان

سوزن‌های تزریق ژیکان در سایزهای مختلف موجود است. این سوزن‌ها با سرنگ‌های میکرولیتری ژیکان که دارای قابلیت تغییر سوزن هستند، سازگارند. این سرنگ‌ها به همراه این سوزن‌ها به کاربر این امکان را می‌دهند که با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری زاویه تماس ژیکان تست‌های متنوعی مانند اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی و همچنین انرژی آزاد سطح جامد را بر اساس استانداردها و روش‌های تست مختلف انجام دهد.

  • با دقت بالا
  • ماندگار و با دوام
  • جداسازی و نصب آسان روی سرنگ‌ها
  • موجود در سایزهای مختلف
  • سازگار با دستگاه‌های ژیکان CAG