سرنگ‌ میکرولیتری ژیکان

سرنگ‌های میکرولیتری ژیکان JML در حجم‌های مختلف (از 1 میکرولیتر تا 500 میکرولیتر) موجود است. با به‌کارگیری آن‌ها و با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری زاویه تماس ژیکان می‌توان تست‌های متنوعی مانند اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی و همچنین انرژی آزاد سطح جامد انجام داد.

  • با دقت بالا
  • ماندگار و با دوام
  • نصب آسان روی سیستم تزریق دستگاه‌های ژیکان CAG
  • موجود در حجم‌های مختلف
  • سازگار با دستگاه‌های ژیکان CAG