دانش‌نامه

دانش‌نامه‌ وب‌سایت ژیکان برای علاقه‌مندان به مطالب علمی مرتبط با علم نانومهندسی سطح آماده شده است. این دانش‌نامه شامل دو بخش مفاهیم و کاربردها است. در بخش اول، مفاهیم و تعاریف اولیه مرتبط با حوزه نانومهندسی سطوح و در بخش دوم، کاربردهای سطوح نانومهندسی شده شامل انواع سطوح آب‌دوست و آب‌گریز در صنایع مختلف آورده شده است.