نانو مواد

نانو مواد به دسته‌ای از مواد گفته می‌شود که اندازه حداقل یک بعد آن‌ها کمتر از 100 نانومتر باشد. دسته‌بندی این مواد بسته به  تعداد از ابعاد کوچکتر از 100 نانومتر آن‌ها انجام می‌شود. اگر تمام ابعاد یک ماده کوچکتر از 100 نانومتر باشد آن را یک نانو ذره می‌نامند. این مواد به علت اندازه آن‌ها دارای خواص متفاوتی نسبت به مواد بزرگتر از خود هستند. به کمک این خواص متفاوت می‌توان با استفاده از این مواد، برخی خواص را در مواد دارای ابعاد بزرگتر هم ایجاد کرد.

به طور مثال، با قرار دادن این مواد با آرایشی مشخص بر روی سطح می‌توان سطحی خودتمیزشونده تولید کرد. اضافه کردن  نانومواد به رنگ‌ها، مقاومت آن‌ها  در مقابل تابش فرابنفش خورشید را افزایش می‌دهد. همچنین گونه خاصی از نانو مواد به نام چهارچوب فلز-آلی وجود دارد که از یک بخشی آلی و یک بخش فلزی تشکیل شده است. از این مواد می‌توان برای ذخیره سازی منظم گاز های سوختی در یک محفظه استفاده کرد. در نتیجه در همان محفظه میتوان بیشتر از 1000 برابر گاز ذخیره کرد. از این دسته از نانومواد می‌توان برای جذب بهینه رطوبت از هوا نیز استفاده کرد. ژیکان تولیدکننده انواع نانومواد است.