ژیکان CAG-Lite

ژیکان CAG-Lite نسخه آموزشی دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس است که توانایی اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطحی را دارد. این دستگاه شامل سیستم‌های نورپردازی، تصویربرداری و تزریق به همراه نرم‌افزاری اختصاصی است. دستورالعمل ساده آزمایش‌ها و نرم‌افزار کاربرپسند، امکان آموزش و یادگیری طیف وسیعی از مفاهیم و آزمایش‌ها را فراهم می‌سازد.

  • اندازه‌گیری زاویه تماس سطح و کشش سطحی برای مفاهیم آموزشی
  • آموزش و یادگیری راحت پدیده‌های سطحی و بین سطحی
  • انتخابی مناسب برای مدارس و مراکز آموزشی

مقایسه مدل‌های مختلف دستگاه زاویه تماس ساخت شرکت ژیکان

قابلیت‌ها

  • نرم‌افزاربا رابط کاربری اختصای
  • سرنگ و محل قرارگیری نمونه قابل تعویض
  • سبک و کم‌حجم با قیمتی مناسب
شرایط خرید لیزینگی محصولات ژیکان