خدمات

شرکت ژیکان ارائه‌دهنده‌ خدمات اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطحی، ساخت سطوح فوق آب‌گریز و فوق آب‌دوست و انجام پروژه در زمینه‌ مهندسی سطح است. همچنین این شرکت تنها ارائه‌دهنده‌ خدمات اندازه‌گیری زاویه تماس پیش‌روی، پس‌روی و هیسترزیس در ایران است. خدمات پوشش‌دهی با ساختارهای میکرو و نانوی این مرکز در ایران بی‌همتاست، و این به آن معناست که اگر شما به دنبال انجام پژوهشی سطح بالا در زمینه‌ نانومهندسی سطح هستید، در این مسیر به ما احتیاج خواهید داشت.