پایه دوران ژیکان

پایه دوران ژیکان MTB دستگاهی است که به کمک آن می‌توان دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس را با سرعتی مشخص حول محوری موازی افق دوران داد تا از این طریق زاویه غلتش سطح با دقت بالایی اندازه‌گیری شود. دستگاه‌های ژیکان CAG، به سادگی توسط کاربر بر روی این پایه نصب می‌شوند و با استفاده از نرم‌افزار کامپیوتری مشترک با نرم‌افزار دستگاه‌های زاویه تماس، به صورت کاملا اتوماتیک کنترل می‌شود.

  • راه حلی مناسب برای اندازه‌گیری زاویه غلتش سطوح
  • کنترل دوران به کمک نرم‌افزار کامپیوتری
  • کنترل دقیق سرعت دوران
  • تعیین دقیق زاویه دوران
  • دوران بدون چرخش
  • سازگار با دستگاه‌های ژیکان CAG