کووت سل ژیکان JCC محفظه‌ای از جنس کوارتز است که در حین انجام تست‌های زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی و همچنین انرژی سطح جامدات به منظور جلوگیری از تاثیر عوامل محیطی مانند جریان هوا که ممکن است در اندازه‌گیری خطا ایجاد کند، استفاده می‌شود. با استفاده از این ماژول، دقت تست انجام این دستگاه به راحتی بر روی دستگاه‌های اندازه‌گیری زاویه تماس ژیکان قابل نصب است.

  • مناسب برای روش‌های قطره بی‌پایه و قطره معلق
  • قابل به کارگیری برای اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی و همچنین انرژی سطح جامدات
  • کاملا مستحکم و از جنس کوارتز
  • سازگار با دستگاه‌های ژیکان CAG