استاندارد تست پارچه

استاندارد «فناوری نانو – ارزیابی ماندگاری خاصیت آب‌گریزی منسوجات حاوی نانومواد – روش‌های آزمون» روز دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ در اجلاسیه کمیته ملی استانداردهای فناوری نانو به تصویب رسید و آماده انتشار گردید.

ین استاندارد کاربردی با حمایت گروه استاندارد و ایمنی ستاد توسعه فناوری نانو و به همت جمعی از متخصصان صنعتی و اساتید دانشگاهی حوزه مهندسی مواد و نساجی، کارشناسان ستاد توسعه فناوری نانو و کارشناسان سازمان ملی استاندارد تدوین شده است. دکتر سیدفرشید چینی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان ژیکان، به عنوان دبیر علمی در تدوین این استاندارد شرکت داشته‌اند.

داشتن خاصیت آب‌گریزی بالاتر در منسوجات سبب‌ می‌شود تا لک حاصل از ریختن تصادفی مایعاتی مانند آب، قهوه و… بر روی پارچه و لباس‌ها، راحت‌تر از روی منسوج پاک شود. این خاصیت بر اثر عواملی چون تابش نور، شستشو و سایش سطح منسوج و به مرور زمان کاهش می‌یابد و ممکن است از بین برود. تدوین این استاندارد با هدف ارزیابی ماندگاری خاصیت آب‌گریزی ایجاد شده با استفاده از فناوری نانو در منسوجات انجام شده است. بر اساس این استاندارد خاصیت آب‌گریزی با مقایسه تغییرات زاویه تماس قطره آب با سطح منسوج، پیش و پس از اعمال فرایندهای شست‌و‌شو، سایش و تابش نور تعیین و ارزیابی می‌گردد.

برای آگاهی از جزئیات بیش‌تر در این زمینه، خبر مربوط به تدوین این استاندارد را در پایگاه خبری فناوری نانو ایران مشاهده کنید.

استاندارد تست پارچه
برچسب‌ها: