دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس سطح

به زاویه‌ی تشکیل شده بین خط مماس رسم شده از نقطه‌ی تماس سه فازی و خط تماس مایع و سطح، زاویه تماس گفته می‌شود. این زاویه معیاری از ترشوندگی سطح ارائه می‌دهد. به طور کلی دو نوع زاویه تماس وجود دارد: زاویه تماس استاتیک و زاویه تماس دینامیک. زاویه تماس دینامیک خود شامل زوایای تماس پیشروی، پسروی، هیسترزیس و زاویه تماس غلتش می‌باشد. یک دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس شامل سیستم نورپردازی و تصویربرداری است تا تصویر پروفایل قطره روی سطح جامد را ذخیره کند. در سیستم‌های قدیمی‌تر برای این کار به جای دوربین از میکروسکوپ استفاده می‌کردند و تصاویر توسط اپراتور تحلیل می‌شد. در سیستم‌های جدید از دوربین سرعت بالا با رزولوشون مناسب و نرم‌افزار اتوماتیک تحلیل تصاویر استفاده می‌شود.

برای اندازه‌گیری زاویه تماس، روش‌های زیادی وجود دارد که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به روش‌های قطره‌ بی‌پایه‌ استاتیک و دینامیک اشاره کرد.

با استفاده از دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس می‌توان ترشوندگی سطح را ارزیابی کرد و از کیفیت خواص سطح پوشش‌ها اطمینان حاصل کرد.

مقایسه مدل‌های مختلف دستگاه زاویه تماس ساخت شرکت ژیکان