محصولات

شرکت نانومهندسی سطح ژیکان، گستره‌ای از تجهیزات، دستگاه‌ها و خدمات دقیق آزمایشگاهی مرتبط با اندازه‌گیری و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی سطوح را به پژوهشگران و صنعتگران عرضه می‌کند.
تمرکز اصلی ما در ژیکان بر روی زمینه‌های ترمودینامیک سطح، مهندسی سطح و نانومهندسی می‌باشد. محصولات ما عبارتند از دستگاه‌های اندازه‌گیری زاویه تماس و کشش سطحی، دستگاه‌های دیپ‌کوتینگ و اسپین‌کوتینگ و همچنین تجهیزات مرتبط با پوشش‌دهی فلزات و شیشه‌ها. ویژگی‌های اصلی پوشش‌های ما خودتمیزشوندگی، آب‌گریزی، مقاومت در برابر خوردگی، یخ‌گریزی و افزایش انتقال حرارت می‌باشد که بسته به کاربرد و نیازهای مختلف، در مکان‌ها و پروژه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
ما در ژیکان از ایده‌های نو استقبال می‌کنیم و همچنین می‌توانیم پوشش‌ها و دستگاه‌هایی سفارشی را مختص نیاز و کاربردهای مورد نظر شما تولید نماییم.