دیپ کوتر

دیپ کوتینگ (لایه‌نشانی غوطه‌وری) روشی پرکاربرد برای ایجاد لایه‌ای نازک از پوشش است. این روش شامل مراحل فرو بردن سطح در محفظه‌ای از مایع، بیرون آوردن آن و گذشت زمان برای خشک شدن لایه ایجاد شده است. این مراحل در برخی موارد نیاز به تکرار چندباره دارند. دیپ کوتینگ به سبب سادگی و راحتی در اجرا انتخابی مناسب برای پوشش‌دهی سطوح است.

ضخامت لایه پوشش ایجاد شده بر اثر فرآیند دیپ کوتینگ، به ویسکوزیته سیال و سرعت خروج سطح از آن وابسته است. علی‌رغم وجود پیچیدگی‌‌هایی در اجرای فرآیند دیپ کوتینگ، به طور مثال یکنواخت نبودن ضخامت لایه پوشش ایجاد شده موسوم به اثر وج (Wedge Effect)، این فرآیند در بسیاری از زمینه‌های علمی کاربرد دارد.

دیپ کوترها این دستورالعمل‌ را به صورت اتوماتیک، با دقت و به سادگی برای دست‌یابی به بهترین نتیجه اجرا می‌کنند.