ژیکان TTC-30

ژیکان TTC-30 دستگاهی نیمه‌اتوماتیک برای شبیه‌سازی شرایط کاری مواد و اعمال سیکل‌های استاندارد دما و رطوبت به مواد است.

  • انجام تست دوام و خستگی دمایی با اجرایی سیکل‌های دمایی استاندارد با دقت بالا
  • اعمال سیکل دما و رطوبت و انجام تست خستگی و دوام دمایی
  • رابط کاربری ساده و کاربردی

مشاهده محصول

ژیکان TTC-30