نانو اسپری

پوشش‌دهی سطوح و ایجاد خاصیت خودتمیزشوندگی راهکاری برای کاهش هزینه‌های شستشو و تمیزکاری است. در این روش، سطح مورد نظر با مواد کم انرژی پوشش داده می شود تا ضمن افزایش زاویه تماس سطح، خاصیت آب‌گریزی آن بهبود یابد. پوشش آب‌گریز حاصل ضمن محافظت از سطح در برابر انواع آلودگی ها و کثیفی‌های ناشی از گرد و غبار، از تثبیت لک جلوگیری می‌نماید و نیاز به تکرار عملیات شستشو را به تعویق می‌اندازد.
اسپری‌های نانو آب‌گریز سطح و رنگ‌های فوق آب‌گریز ژیکان بر اساس جدیدترین روش‌های روز دنیا تولید شده‌اند و به کمک تکنولوژی نانو، بر روی سطح مورد نظر یک لایه آب‌گریز ایجاد می‌کند تا ضمن افزایش زاویه تماس قطره، از پخش شدن آن جلوگیری نماید. قطرات آب هنگام لغزیدن روی سطح، ذرات گرد و غبار و آلودگی را به خود جذب کرده و از روی سطح جدا می‌کنند. اسپری نانو آب گریز سطح و رنگ‌های فوق آب‌گریز ژیکان با توجه به نوع سطح و کاربری آن در مدل های مختلفی تولید می‌گردد. اسپری نانو آب‌گریز پنل‌های خورشیدی (HNSP) برای جلوگیری از تجمع غبار بر روی سطح پنل‌ها و افزایش بازدهی آنها، اسپری نانو آب‌گریز شیشه خودرو (HNSC) برای افزایش دید راننده در روز های بارانی و عدم تشکیل لک روی شیشه خودرو، اسپری نانو آب‌گریز شیشه ساختمان (HNSG) برای کاهش زمان و هزینه شستشوی متعدد شیشه ساختمان‌های شیشه‌ای و برج‌ها و رنگ فوق آب‌گریز سیمان (CSHP) برای کاهش چشم‌گیر تخریب نمای ساختمان با جلوگیری از نفوذ آب در مصالح ساختمانی.