سری CAG نانومقیاس شد!

دستگاه‌های اندازه‌گیری زاویه تماس، کشش سطحی و انرژی سطح شرکت دانش‌بنیان ژیکان به عنوان اولین دستگاه در این حوزه موفق به دریافت گواهی نانومقیاس از ستاد نانوی ریاست جمهوری شدند.

این گواهی تنها به تجهیزاتی داده می‌شود از نظر تیم فنی ستاد توسعه‌ی فناوری نانوی ریاست جمهوری، مرتبط با علم نانو و توسعه‌ی آن شناخته شوند.

صفحه مربوط به این محصولات را می‌توانید در وبسایت واحد تجهیزات ستاد نانو مشاهده کنید.

سری CAG نانومقیاس شد!