سرمایه‌گذاری صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن در ژیکان

پیرو مذاکرات صورت گرفته بین شرکت دانش‌بنیان نانومهندسی سطح ژیکان و صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن، قرارداد همکاری بین طرفین در اسفندماه 1396 امضا شد. مطابق این قرارداد، صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن که بر توسعه محصولات دانش‌بنیان و گسترش بخش تحقیق و توسعه شرکت‌ها تاکید دارد، متعهد به سرمایه گذاری ریسک پذیر (VC) در شرکت مذکور شد و هزینه بخشی از تحقیق و توسعه دستگاه های اندازه‌گیری زاویه تماس سطح ژیکان سری CAG-10 را بر عهده گرفت. دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس سطح ژیکان CAG-10، با کیفیتی مشابه نمونه‌های خارجی و برای عرضه به مراکز آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی تولید شده است. این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیکی و دینامیکی سطح، کشش سطح مایعات و انرژی سطح سطوح جامد را دارد. این دستگاه کاربردهای گسترده‌ای در صنایع نساجی و پوشاک، نفت و گاز، رنگ و رزین، شیشه و اپتیک و صنایع هوایی دارد. امکانات نرم افزاری و سخت افزاری این دستگاه و قیمت رقابتی آن نسبت به نمونه های خارجی، سبب شده است که این محصول برای صادرات و عرضه در بازار خارجی نیز مورد توجه باشد.

سرمایه‌گذاری صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن در ژیکان