Jikan CAG-10

قرارداد همکاری علمی بین ژیکان و دانشگاه یورک کانادا

قرارداد همکاری علمی بین ژیکان و دانشگاه یورک کانادا

به منظور استفاده هر چه بهتر از دانش روز در زمینه‌ی پردازش تصویر و دستگاه‌های اندازه‌گیری زاویه تماس، مذاکراتی با اساتید و پژوهشگران دانشگاه یورک کانادا صورت گرفت و قرارداد همکاری بین دو طرف منعقد گردید.