Jikan CAG-10

قرارداد همکاری علمی بین ژیکان و دانشگاه یورک کانادا

قرارداد همکاری علمی بین ژیکان و دانشگاه یورک کانادا

به منظور استفاده هر چه بهتر از دانش روز در زمینه‌ی پردازش تصویر و دستگاه‌های اندازه‌گیری زاویه تماس، مذاکراتی با اساتید و پژوهشگران دانشگاه یورک کانادا صورت گرفت و قرارداد همکاری بین دو طرف منعقد گردید.

سرمایه‌گذاری صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن در ژیکان

سرمایه‌گذاری صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن در ژیکان

مطابق با قرارداد امضا شده در اسفند ماه 1396، صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن به عنوان سرمایه‌گذار و به صورت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، از این پس با ژیکان همکاری خواهد داشت.