ژیکان RMC-20

ژیکان RMC-20 یک مینی‌چیلر گردشی است که به منظور سرمایش از طریق گرداندن سیال کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه قابل به کارگیری در هر دو روش خنک‌کردن سیال کاری، جهت دستیابی به دمایی مشخص و یا به عنوان یک مبدل حرارتی برای خنک‌کاری سایر دستگاه‌های آزمایشگاهی است.

  • کنترل دمای سیال خنک‌کننده با دقت بالا
  • قابلیت گرمایش سیال انتخابی

مشاهده محصول

ژیکان RMC-20