ژیکان DCM-10

ژیکان DCM-10 یک دیپ کوتر آزمایشگاهی است که به منظور پوشش‌دهی آسان، قابل اطمینان و تکرارپذیر نمونه‌ها استفاده می‌شود. این دستگاه بازه وسیعی از سرعت‌ها و زمان‌های توقف را پوشش می‌دهد و دارای قابلیت برنامه‌ریزی برای طی کردن سیکل‌های دلخواه کاربر است.

  • انجام فرآیند پوشش‌دهی بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر و دارای قابلیت انتقال نتایج به کامپیوتر
  • قابلیت انتخاب بازه وسیعی از سرعت‌های غوطه‌وری و خشک کردن

مشاهده محصول

ژیکان DCM-10