پوشش‌دهی و نانومهندسی سطوح

در مجموعه ژیکان، پوشش‌دهی سطوح و ساخت سطوح و پوشش‌های فوق آب‌دوست و فوق آب‌گریز به عنوان خدمات ارائه می‌شوند. خواص فوق آب‌گریزی و فوق آب‌دوستی با مهندسی زبری‌های در ابعاد میکرو و نانو بر روی سطوح فلزی (از جنس آلومینیوم، فولاد، تیتانیوم و منیزیم) ایجاد می‌شوند. ساخت میکرو و نانوزبری‌ها و اعمال پوشش بر روی سطوح  با اشکال دلخواه اعم از فویل‌ها، لوله‌ها، ساختارهای توری‌شکل و شبکه‌ای، پره‌های پمپ و بسیاری دیگر از هندسه‌ها قابل اجراست.

مشاهده خدمت

پوشش‌دهی و نانومهندسی سطوح