لوازم آزمایشگاهی، دیپ کوتر

مشکلات معمول در فرآیند دیپ کوتینگ

مشکلات معمول در فرآیند دیپ کوتینگ

بر اساس دو عامل اصلی که پوشش غوطه‌ور به آن حساس است، دو نوع اساسی از عیوب پوشش غوطه‌ور وجود دارد. این گروه‌ها عبارتند از عیوب ناشی از ناپایداری دیپ کوتر یا تغییر در سرعت برداشت و دیگری عیوب ناشی از عناصر خارجی مانند محیطی که بستر در آن پوشانده شده است یا ویژگی‌های ویسکوالاستیک و شیمیایی سیال

تئوری دیپ کوتینگ

تئوری دیپ کوتینگ

هنگامی که بستر از مایع خارج می‌شود، بخشی از مایع روی آن تحت تاثیر نیروهای تخلیه به سمت حمام سیال باز می‌گردد. از سوی دیگر نیروهای ویسکوز تمایل دارند مایع را روی سطح حفظ کنند. ضخامت لایه تشکیل شده روی سطح از تعادل بین این دو نیرو تعیین می‌شود.

نکات مرتبط با پوشش‌دهی غوطه‌وری (دیپ کوتینگ)

نکات مرتبط با پوشش‌دهی غوطه‌وری (دیپ کوتینگ)

پوشش‌دهی غوطه‌وری (دیپ کوتینگ) یک روش تولید سریع و کارآمد است که در بخش‌های مختلف صنعتی و آزمایشگاهی برای ساخت لایه‌های نازک استفاده می‌شود. مزیت این روش نسبت به دیگر روش‌ها، سهولت طراحی و قیمت پایین برای اجرای آن است. با این روش می‌توان فیلم‌هایی با یکنواختی بالا و زبری در سطح نانومتر، با هزینه‌ای ارزان برای راه‌اندازی و نگه‌داری ایجاد کرد.