ژیکان CAG-20

ژیکان CAG-20 دستگاهی اتوماتیک برای اندازه‌گیری زوایای تماس استاتیک و دینامیک، اندازه‌گیری کشش سطحی است.

  • دارای نرم‌افزار اختصاصی شرکت ژیکان برای اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک، پیشروی، پسروی، هیسترزیس، کشش سطحی و انرژی آزاد سطح
  • ماژول نرم‌افزاری اندازه‌گیری انرژی آزاد سطح و کنترل‌پد لمسی انتخابی
  • دارای تاییدیه از ستاد ويژه توسعه فناوری نانو

مشاهده محصول

ژیکان CAG-20