Feb 2019

اطلاعات لازم برای مهندسین ساختمان، معماران، پیمانکاران و علاقه‌مندان متخصص در زمینه ساخت ساختمان و نمای سیمانی توسط کارشناسان فنی شرکت ژیکان تهیه شده است. در این شماره نکاتی در مورد زاویه تماس، ماندگاری و خود تمیزشوندگی آورده شده است. 

زاویه تماس

زاویه تماس نحوه قرار گرفتن قطره روی سطح و میزان آب‌گریز بودن سطح را نشان می دهد. زاویه تماس این پوشش ها °170 است که نسبت به رنگ‌های ضد آب موجود در بازار بسیار بالاتر است و زاویه لغزش کم تر از °5 است. به همین علت تمام قطره‌ها حتی قطرات بسیار کوچک به سرعت از سطح جدا می شوند و داخل سیمان نفوذ نمی‌کنند.

ماندگاری

برای بررسی ماندگاری پوشش آزمایشی طراحی شد که در آن 300 هزار قطره با حجم 40µL در روز از فاصله 1 متری به زاویه °45 به نمونه برخورد می‌کنند. نمونه به مدت 1 ماه به این روش تست شد و بعد از 1 ماه زاویه تماس نمونه دوباره اندازه‌گیری شد و مشاهده شد که زاویه تماس و زاویه لغزش تغییر نکرد و نمونه فوق آب‌گریز باقی ماند.

خودتمیزشوندگی

پوشش فوق آب‌گریز سیمان علاوه بر جلوگیری از نفوذ آب به سیمان، خاصیت خودتمیزشوندگی ایجاد می‌کند. در این صورت نماهای سیمانی پوشش داده شده احتیاج به شست و شو ندارند و تمیز می‌مانند.

این محصول تا 2 سال گارانتی دارد.