خبر

سرمایه‌گذاری صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن در ژیکان

سرمایه‌گذاری صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن در ژیکان

مطابق با قرارداد امضا شده در اسفند ماه 1396، صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن به عنوان سرمایه‌گذار و به صورت سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، از این پس با ژیکان همکاری خواهد داشت.