نانواسپری آب‌گریز شیشه خودرو

نانواسپری آب‌گریز شیشه خودروی ژیکان HNSC با ایجاد لایه‌ای شفاف روی سطح شیشه خودرو، در هنگام بارندگی از پخش‌شدن قطرات آب بر روی سطح شیشه خودرو جلوگیری می‌کند. این اسپری سبب می‌شود نیروی چسبندگی بین قطرات آب و شیشه کاهش یابد تا قطرات بر اثر نیروی وزن خود روی شیشه بلغزند و از روی سطح جدا گردند. باقی نماندن قطرات روی سطح شیشه ضمن محدود نکردن دید راننده، از ایجاد لکه جلوگیری می‌کند.

مواد تشکیل‌دهنده

  • نانوذره آب‌گریز
  • استون
  • ایزوپروپیل الکل
  • ماده کم‌انرژی

این محصول در حال طی کردن آزمون‌های نهایی برای ورود به بازار است.

حجم موجود: 250 میلی‌لیتر، 750 میلی‌لیتر، 2 لیتر

ویژگی‌ها

  • ماندگاری بالا: پوشش ایجاد شده روی سطح به مدت 2 ماه ماندگار است.
  • استفاده آسان: تنها با اسپری‌کردن و دستمال‌کشیدن سطح آماده می‌شود.
  • شفافیت: ایجاد لایه‌ای شفاف و بدون لک
  • صرفه جویی در مصرف آب: عدم نیاز به شستشوی متعدد
  • خاصیت خود تمیز شوندگی: پاک‌شدن گرد و غبار با لغزش قطرات آب