رنگ فوق آب‌گـریز سیمان

رنگ فوق آب‌گـریز سیمان CSHP با ایـجاد لایـه‌ای سـبب می‌گردد نمای ساختمان خاصیت فوق آب‌گریزی پیدا کند و قطرات باران پس از برخورد به سطح نمای ساختمان، روی آن غلتیده و با جذب گرد و غبار موجود روی سطح، منجر به پاک‌سازی آن می‌شود. از طرفی با توجه به نچسبیدن قطره به سطح، خاصیت اسیدی باران فرصت تخریب نما را نخواهد داشت.

حجم موجود: 5 لیتر، 10 لیتر، 25 لیتر

ویژگی‌ها

  • خاصیت خود تمیز شوندگی: پاک‌شدن گرد و غبار با لغزش قطرات آب
  • ماندگاری بالا: پوشش ایجاد شده روی سطح به مدت 6 سال ماندگار است.
  • خاصیت فوق آب‌گریزی: شستشوی آسان با کمترین مصرف آب