کاهش نیروی پسا

در سال‌های اخیر توجهات زیادی به مسئله‌ کاهش نیروی پسای آئرودینامیکی و هیدرودینامیکی بر روی فویل‌ها جلب شده است. حالت بهینه برای یک ایرفویل یا هیدروفویل، حالتی‌ است که در آن نسبت نیروی برآ (لیفت) به نیروی پسا (درگ) بیشینه باشد. ما در مجموعه‌ ژیکان به جای بهینه‌سازی هندسه و شکل هیدروفویل، به کمک نانومهندسی و ایجاد طرح‌های مختلف بر روی سطح، راندمان هیدروفویل‌ها را افزایش می‌دهیم. ما به صورت عددی نشان داده‌ایم که با استفاده از سطوح فوق‌آب‌گریز می‌توان نقطه جدایش، ضخامت لایه مرزی، کانتور سرعت و فشار و در نتیجه نیروهای برآ و پسا را تحت تاثیر قرار داد. در قدم بعدی، به وسیله‌ الگوریتم‌های بهینه‌سازی مکان‌هایی از فویل که باید با پوشش فوق آب‌گریز یا پوشش فوق آب‌دوست پوشش داده شود مشخص شده و تاثیر پوشش‌ و طرح مذکور بر روی نیروها بررسی می‌گردد. در گام بعدی، طرح بدست آمده بر روی نمونه‌ی هیدروفویل واقعی پیاده‌سازی شده و کاهش نیروی پسا و افزایش نیروی برآ مشاهده شد که موید نتایج عددی نیز می‌باشد.

کاهش نیروی پسا