پوشش‌دهی و نانومهندسی سطوح

در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مورد روش‌های تولید سطوح فوق‌آب‌گریز انجام شده است. این سطوح دارای شرط لغزش هستند که منجر به ایجاد خواص مختلفی از جمله خودتمیزشوندگی، ضد خوردگی و کاهش نیروی درگ بر روی آن‌ها می‌شود. برای ساخت سطوح فوق آب‌گریز با زاویه تماس‌های بالا، ایجاد ساختار سلسله‌مراتبی در ابعاد میکرو و نانو که به وسیله‌ یک ماده کم انرژی پوشش داده شده باشد، مورد نیاز است. شکل گرفتن این میکرو و نانو ساختارها در ایجاد خواص آب‌گریزی و افزایش زاویه تماس استاتیک و کاهش زاویه تماس پسماند تاثیر به سزایی دارند.

پوشش‌دهی و نانومهندسی سطوح