جلوگیری از خوردگی

یکی از راه‌کارهای نوین جلوگیری از خوردگی و یا کاهش اثرات مخرب این پدیده، استفاده از پوشش‌های فوق‌آب‌گریز بر روی سطوح مستعد خوردگی است. سطوح فوق آب‌گریز سطوحی با زاویه تماس بیشتر از °150 و مقدار هیسترزیس کم هستند که به واسطه‌ خواص ویژه‌ خود از جمله لغزش سریع قطره از روی آن‌ها که می‌تواند سبب کاهش اثرات خوردگی نیز بشود، به تازگی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. سطوح فوق آب‌گریز به کمک نانومهندسی سطح ایجاد می‌شوند و قطره بر روی این سطوح به محض تشکیل شدن سر می‌خورد و از روی سطح جدا می‌شود. بنابراین مدت زمان ماندگاری قطره سیال (آب یا هر سیال خورنده‌ای مانند سولفوریک اسید) بر روی سطح به طور چشم‌گیری کاهش پیدا می‌کند. همچنین به دلیل زبری‌های نانوساختار موجود در سطح و هوایی که در بین حفره‌ها گیر می‌افتد، سطح تماس سیال با سطح مستعد خوردگی تا 90% کاهش می‌یابد. به خاطر وجود همزمان این دو اثر (مدت زمان تماس کوتاه و مساحت تماس کم) میزان مقاومت در برابر خوردگی سطوح فلزی پوشش داده شده با پوشش‌های فوق آب‌گریز، تا چندین برابر افزایش می‌یابد.

خروجی نهایی این پروژه دست‌یابی به یک روش مشخص جهت استفاده از تکنولوژی سطوح فوق آب‌گریز به منظور کاهش خوردگی فلزات است. همچنین مطالعات و آزمایشات می‌تواند برای یک کاربرد خاص متمرکز شوند (مثلا کاهش خوردگی فولادهای کربنی در تجهیزات نیروگاهی). لذا دستاورد نهایی تحقیقات در این زمینه، به کارگیری تکنولوژی استفاده از سطوح فوق‌آب‌گریز با کاربردهایی از جمله کاهش میزان خوردگی است.

جلوگیری از خوردگی